Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm Norra

Kontaktinformation

FRO Stockholm Norra
Norrviksleden 10
191 49 Sollentuna
Besök: Norrviksleden 10
E-post: Stockholm-norra@fro.se
Tel: 0733-879328

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. 

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Program hösten 2017

 

Tisdagar kl 19:00 Öppet hus

Höstens egna aktiviteter startar 5 september 2017 kl 19.

Välkommen till Norrvikenleden 10 (snett emot brandstationen i Norrviken) 

Frågor och förslag  kontakta Kjell Sveningsson

 


 

 

Ny-gammal styrelse för FRO Stockholm Norra

På vårt årsmöte 2017-02-07 valdes de flesta i styrelsen om men vi fick en ny styrelsemedlem.

Vi hälsar Dmitri Zernov välkommen in i styrelsen och han vill särkilt jobba med ungdomsverksamhet då hans ålder ligger närmare skolåren än pensionen.

Ordförande     Kjell Sveningsson                kvarstår          1 år              

Ledamot         Monica Sveningsson            omval             2 år               

Ledamot         Lars Nordgren                     omval             2 år               

Ledamot         Halina Norberg                    omval             1 år              

Ledamot         Dmitri Zernov                     nyval              1 år 

 

Ersättare        Gunilla Nordgren                 omval             1 år             

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök