Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm Norra

Kontaktinformation

FRO Stockholm Norra
Norrviksleden 10
191 49 Sollentuna
Besök: Norrviksleden 10
E-post: Stockholm-norra@fro.se
Tel: 0733-879328

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. 

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Ny-gammal styrelse för FRO Stockholm Norra

På vårt årsmöte 2018 valdes denna styrelse.

Ordförande     Kjell Sveningsson                         

Ledamot         Monica Sveningsson                          

Ledamot         Lars Nordgren                                

Ledamot         Halina Norberg                              

Ledamot         Dmitri Zernov                    

 

Ersättare        Gunilla Nordgren                            

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök