Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Trafikverket

Parkerad bandvagnTrafikverket har ett antal bandvagnar av typ BV 206 som bildar en nationell resurs som kan rekvireras vid behov. Exempel på tillfällen kan vara när vägar inte är farbara av någon anledning, t ex vid snöoväder eller efter en storm. Bandvagnarna är stationerade i depåer på olika platser i landet. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet körs de på lastbilar så långt som möjligt och sedan forsätter man ”för egen maskin”.

FRO bemannar de två radiobandvagnar som ingår. Normal bemanning är en till tre operatörer, tillika förare, från FRO per radiobandvagn. Den placeras på en strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området.

Vill du veta mer? Mejla till Trafikverksuppdraget!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök