Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm Norra

Kontaktinformation

FRO Stockholm Norra
Norrviksleden 10
191 49 Sollentuna
Besök: Norrviksleden 10
E-post: Stockholm-norra@fro.se
Tel: 0733-879328

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. 

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Ny-gammal styrelse för FRO Stockholm Norra

På vårt årsmöte 2017-02-07 valdes de flesta i styrelsen om men vi fick en ny styrelsemedlem.

Vi hälsar Dmitri Zernov välkommen in i styrelsen och han vill särkilt jobba med ungdomsverksamhet då hans ålder ligger närmare skolåren än pensionen.

Ordförande     Kjell Sveningsson                kvarstår          1 år              

Ledamot         Monica Sveningsson            omval             2 år               

Ledamot         Lars Nordgren                     omval             2 år               

Ledamot         Halina Norberg                    omval             1 år              

Ledamot         Dmitri Zernov                     nyval              1 år 

 

Ersättare        Gunilla Nordgren                 omval             1 år             

 

Program våren 2017

 

Tisdagar kl 19:00 Öppet hus

 14 feb har vi möte med alla som vill hjälpa oss starta upp en ungdomsverksamhet.

Övriga tisdagar jobbar vi med våra projekt bla få tag på och montera en amatörradiomast.

 

Välkommen till Norrvikenleden 10 (snett emot brandstationn i Norrviken)

 

Frågor och förslag  kontakta Kjell Sveningsson

 


 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök