Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm Norra

Kontaktinformation

FRO Stockholm Norra
Norrviksleden 10
191 49 Sollentuna
Besök: Norrviksleden 10
E-post: Stockholm-norra@fro.se
Tel: 0733-879328

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. 

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Ny styrelse för FRO Stockholm Norra

På vårt årsmöte 2021 valdes denna styrelse.

Ordförande     Bengt Rainer                         

Ledamot         Monica Sveningsson                          

Kassör            Kjell Sveningsson                                

Ledamot         Nils Kihlström                           

Ledamot         Dmitri Zernov                    

Ledamot         Oskar Grindemo

Ersättare        Morgan  Holmberg

 

Vi hoppas kunna få starta upp verksamheten igen 

efter sommaren.

 

Ha en skön sommar!                    

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök